top of page

Tấm lòng Son

Tấm lòng Son hay Đồng (tiền) Son gieo ý niệm quà tặng và lì xì bằng tấm lòng thay cho đồng tiền vẫn đang được sử dụng.

​Với mỗi Thẻ Tấm lòng Son bạn trao đi, người nhận sẽ có thể yêu cầu bạn thực hiện điều ghi trên Thẻ. Ý nghĩa cụ thể của mỗi thẻ bài sẽ do bạn và người nhận tự thoả thuận và sáng tạo với nhau dựa trên gợi ý của Son Son.

Bạn có thể xem ấn vào từng chiếc thẻ để xem các gợi ý của Son Son. 

DSC04629.JPG
DSC04555.jpg
DSC04586.JPG
bottom of page