top of page

Tấm chiếu mới

Tấm chiếu mới là dự án kết hợp với các làng chiếu truyền thống dọc khắp Việt Nam của Sonson, với mong muốn mang chiếu trở lại với góc nhà Việt để "đông ấm - hè mát". Khám phá từng kỹ thuật và nghiên cứu đặc tính cói của mỗi vùng, Sonson thử nghiệm với các dòng chiếu khác nhau dưới dạng mô-đun linh hoạt để người dùng có thể tuỳ biến “chơi” với sắp đặt, tạo ra những bố cục mới, phù hợp diện tích sử dụng. 

bottom of page