top of page

Trời Cho

Trò Chơi

Sonson tin rằng sáng tạo là thành quả của rèn luyện bền bỉ trong niềm vui - nói như Sivaraksa trong cuốn Minh Triết Trong Sự Bền Vững: ”...cho việc chơi vui trở thành một phần của đời sống và sự làm việc trở thành một phần của vui chơi".

Với Sonson, chơi vui là một phần quan trọng của quá trình sáng tác. Những ý tưởng hay nhất chúng mình nghĩ ra không phải là trong lúc nhăn trán, mà là khi giãn cơ hàm. "Trời Cho Trò Chơi" mời bạn tìm về vài thú vui ngẫu hứng: xếp hình Domino cho đổ thành hàng, chơi Lật Đật với một đứa trẻ và nhìn sự kỳ diệu ồ à trong mắt nó, hoặc hãy nhảy múa tự do như Trịnh Ngọ với môn Ci Ai (Contact Improvisation)

Trời Cho

Trò Chơi

Sonson tin rằng sáng tạo là thành quả của rèn luyện bền bỉ trong niềm vui - nói như Sivaraksa trong cuốn Minh Triết Trong Sự Bền Vững: ”...cho việc chơi vui trở thành một phần của đời sống và sự làm việc trở thành một phần của vui chơi".

Với Sonson, chơi vui là một phần quan trọng của quá trình sáng tác. Những ý tưởng hay nhất chúng mình nghĩ ra không phải là trong lúc nhăn trán, mà là khi giãn cơ hàm. "Trời Cho Trò Chơi" mời bạn tìm về vài thú vui ngẫu hứng: xếp hình Domino cho đổ thành hàng, chơi Lật Đật với một đứa trẻ và nhìn sự kỳ diệu ồ à trong mắt nó, hoặc hãy nhảy múa tự do như Trịnh Ngọ với môn Ci Ai (Contact Improvisation)

bottom of page