top of page
about.gif

Son
Stories

SŌNSŌN collective (started as Phường Son) was founded in 2020 by 3 Vietnamese woman - sharing mutual practices in visual arts and design in relation to sustainablity and ecology. 

 

Aspired for a space for one's inner-outer balance, SŌNSŌN conceived Stillness Corner. This spatial concept expands the boundary between art and design, calling one to return to the present moment by treasuring the notion time, space and object. Stillness Corner is modular and can be adapted to various settings and contexts - an aspect we continue to develop as it grows. 

 

At Vietnam Design Week 2020, Stillness Corner earned First Prize and Voters’ Choice. This motivated us to create our homeware brand SŌNSŌN to share a more harmonious way of living to more people. SŌNSŌN’s products are consistently and mainly hand-crafted, from their conception and prototype-making to completion. This helps us preserve the distinctive “naivety” in what we call the quintessential Vietnamese trait. 

 

In the future, SŌNSŌN collective wishes to pursue more exciting artistic projects while SŌNSŌN seeks to bring more memorable designs to life, exploring the harmonious trinity of Human - Nature - Spirituality.

Thật ra chúng tôi hơi "lười"...

 

Nhà tư tưởng, triết học người Đức Karl Marx đã từng viết: "Trong xã hội cộng sản, không ai có một lĩnh vực hoạt động độc quyền, nhưng mỗi người có thể thành đạt trong bất kỳ ngành nào mình muốn, xã hội điều tiết nền sản xuất chung và do đó tạo điều kiện để tôi có thể làm việc này hôm nay và việc khác ngày mai, đi săn vào buổi sáng, câu cá buổi chiều, chăn nuôi gia súc buổi tối, phê phán bình luận sau bữa ăn, và chỉ như tôi có tâm trạng để thực hiện mà không bao giờ phải trở thành thợ săn, ngư dân, người chăn cừu hay nhà phê bình."

 

Hợp tác xã SŌNSŌN được kiến tạo theo mô hình hợp tác xã thiết kế - sản xuất - tương tác từ tháng 08/2020, khi mỗi người vừa có thể là người đưa ý tưởng, hay hiện thực hoá, vừa có thể là người nghệ sĩ, khi xây bàn thờ lúc làm tử vi, vừa là điều phối sự kiện, làm nghiên cứu, viết thơ văn.

 

Hợp tác xã không đặt ra một giới hạn cho bất kì khái niệm nào, và luôn thăm lại những định kiến, mặc định trong xã hội, đặt ra những câu hỏi ngược để từ đó có những sự kết hợp giữa đời sống hiện đại và yếu tố truyền thống, giữa cá nhân và tập thể, giữa không gian tinh thần riêng và sinh hoạt chung. Và vì với khả năng tự do linh hoạt như vậy, chúng tôi hơi "lười", chỉ mong deadline để được dí và tự tạo ra dự án để gây áp lực về tính tồn tại của bản thân.

Featured

2022 / Thật Hư / VFCD 2022

2020 / First Prize / Vietnam Design Week 2020

2020 / Voters' Choice / Vietnam Design Week 2020

bottom of page